Windenergie in Nederland

De Nederlandse overheid streeft naar meer duurzame energie in 2020. Een belangrijk middel om dit doel te realiseren is windenergie op land en op zee. Dat ons land vlak is en het er vaak waait, maakt namelijk dat Nederland zeer geschikt is om windenergie op te wekken. Om die reden levert windenergie nu al 4,5% van onze elektriciteit. De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) verwacht dat in 2050 dat percentage gestegen is naar 40% tot 50%.

Waarom windenergie?

Wereldwijd raken fossiele brandstoffen op, waardoor het stimuleren van duurzame energie steeds belangrijker wordt. Windenergie is een van de snelst groeiende manieren om duurzaam energie op te wekken. Het zorgt voor minder uitstoot van CO2 en fijnstof, voor meer werkgelegenheid en voor minder afhankelijkheid van andere landen voor onze energie. Windenergie is een bewezen en betrouwbare techniek, wat zorgt dat het aantal windparken in snel tempo toeneemt. Het nadeel is dat een windpark ontwikkelen en bouwen zeven jaar duurt, de kosten hiervoor nog hoog zijn en windmolens zichzelf alleen terugverdienen als ze voldoende energie opwekken. Daarom is er steeds meer samenwerking binnen de sector om windenergie goedkoper te maken.

 windmolen2

Windparken op zee (offshore)

De focus ligt de komende jaren op windparken op zee, onder andere omdat dit goedkoper is dan op land. De uitdaging ligt vooral in veilige installatie en onderhoud. Op zee worden de onderdelen van windmolens aan zwaardere omstandigheden blootgesteld. Daarom bundelen veel organisaties hun krachten voor het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe technologie om windenergie op zee goedkoper en veiliger te maken. Voorbeelden zijn de samenwerking tussen Rijksoverheid en de NWEA (een Green Deal) en het Innovatiecontract Windenergie op Zee.OffshoreWindmills (Medium)