Wet Windenergie op Zee treedt 1 juli in werking

Op 17 oktober bereikte het wetsvoorstel Wet Windenergie op Zee de Tweede Kamer. Dit voorstel besluit over drie grote offshore windparken. Die komen voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. De Wet Windenergie op Zee is nu goedgekeurd en zal 1 juli ingaan. Dat houdt in dat eind dit jaar de eerste aanbestedingen voor het bouwen van de drie nieuwe windparken zullen openen. Er worden momenteel al twee windparken, namelijk Gemini en Luchterduinen, gebouwd en er zijn al twee offshore windparken in gebruik.

Eerst Borssele, dan de rest

De eerste aanbesteding zal zijn voor de bouw van een windpark ongeveer 22 kilometer voor de kust van Borssele in Zeeland. Ontwikkelaars kunnen voor 4 kavels hun prijsaanbieding indienen. Het offertetraject voor Borssele is al een jaar in de voorbereiding. De overheid is nu bezig om de bodem en de windsnelheid te onderzoeken. Die gegevens hebben ontwikkelaars van windparken nodig om een prijs te kunnen maken. De ontwikkelaar die de laagste prijs heeft en om de minste subsidie vraagt, mag uiteindelijk de windmolens bouwen.

Het windpark voor de kust van Borssele moet in 2015 en 2016 worden ontwikkeld. In de twee jaren erna volgt een windpark voor de Zuid-Hollandse kust en in 2019 moet er voor de Noord-Hollandse kust nog windmolens geplaatst worden. Eerder had Minister van Economische Zaken bestaande vergunningen voor negen offshore windparken ingetrokken. De keuze voor slechts drie offshore windparken is gemaakt omdat er zo 4,2 miljard euro bespaard kan worden.