Informatie

Lagere onderhoudskosten windparken met nieuw systeem

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft een nieuw systeem ontwikkeld dat de onderhoudskosten voor windparken op zee significant moet gaan verlagen. Het gaat om een Operations & Maintenance Systeem voor het verminderen van de kosten voor onderhoud en bedrijfsvoering. Momenteel bestaat 25% van de totaalkosten voor offshore windmolens uit onderhoud en bedrijfsvoering. Omgerekend is dat drie(…)

Lees meer...

Hoe wekken windmolens energie op?

Windmolens zijn in staat om elektriciteit op te wekken met behulp van de energie van bewegende lucht, namelijk wind. Om dat te realiseren bestaat een windmolen uit de volgende onderdelen: Drie rotorbladen (of wieken) in de vorm van vliegtuigvleugels Aandrijfas – aangedreven door de beweging van de rotorbladen. (Motor)Gondel – gedeelte bovenop de mast waar(…)

Lees meer...

Innovaties testen met project Leeghwater

Vanuit het Innovatiecontract Wind op Zee is het plan opgevat een demonstratiepark en proeftuin op te zetten voor innovaties rond windenergie op zee. Dit wordt project Leeghwater genoemd. In het park is ruimte voor de demonstratie van de innovaties die nu al de kosten voor offshore windenergie omlaag kunnen brengen. Zo kan gekeken worden of(…)

Lees meer...