Europa

Europese samenwerking voor windenergie op zee

Gedurende 5 jaar werken 27 Europese partners samen om te komen tot innovatieve oplossingen voor offshore oplossingen voor windenergie. Dat doen zij binnen het project INNWIND.EU, de opvolger van het eerdere project UpWind, dat liep van 2006 tot 2011. Met UpWind wilde men tot innovatieve ontwerpen en oplossingen komen voor grotere en efficiëntere windturbines, op(…)

Lees meer...