Nederlandse windparken op zee

Op dit moment heeft Nederland twee windparken op zee: Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) en Prinses Amaliawindpark (IJmuiden). Daarnaast zijn er nieuwe gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee: bij Borssele, IJmuiden, Noordwijk (park Luchterduinen) en ten noorden van de Waddeneilanden (de Geminiparken). Vooral het gebied boven de Wadden is qua windcondities zeer interessant om windenergie verder te ontwikkelen. Zo kan er nog meer geprofiteerd worden van de windkracht van de Noordzee. Wie meer hierover wil weten, kan het recentelijk in april 2014 verschenen rapport over kansen voor opschaling van de Wadden lezen. Naar verwachting kan het Gemini windpark de komende 25 jaar aan maar liefst anderhalf miljoen Nederlandse huishoudens stroom leveren.

 

Het offshore windpark bij Egmond aan zee

Het offshore windpark bij Egmond aan zee

Innovatiecontract Wind op Zee

Al in 2012 is het Innovatiecontract Wind op Zee opgesteld om de top 3 positie van de Nederlandse industrie voor offshore windenergie te versterken, het vermogen uit te breiden en de kosten verder omlaag te krijgen. Aan deze doelen werken overheid, bedrijven, kennisinstituten en universiteiten samen onder leiding van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ). Er zijn onderzoek- en ontwikkelingprogramma’s, samenwerkingsprojecten in de vorm van strategische werkstromen en Project Leeghwater. Leeghwater moet een nieuw windpark op zee worden waar de Nederlandse innovaties kunnen worden geïmplementeerd, getest, gedemonstreerd en bewezen.

Project Leeghwater op zee

Project Leeghwater op zee