Meer werkgelegenheid door windenergie

In 2020 moet 14% van onze energie duurzaam zijn opgewekt en voor een groot deel via windenergie, zo is afgesproken in het Nationaal Energieakkoord. De Rijksoverheid verwacht dat het akkoord buiten duurzame energie een positief effect heeft op de energierekening van consumenten en dat het meer banen oplevert. Zo zouden opdrachten voor het installeren van zonnepanelen en isolatiematerialen 15.000 extra banen opleveren. Ook met de uitbreiding van het aantal windparken in Nederland is extra werkgelegenheid gemoeid. Zo verwacht het Kenniscentrum Wind Op Zee dat er veel vraag zal zijn naar gekwalificeerd personeel ten behoeve van offshore windenergie. Het centrum gaat ervan uit dat in Nederland ongeveer 8.000 tot 10.000 banen beschikbaar komen in deze industrie.

Windmolen in aanbouw

Banen door bouw windpark op zee

Boven Schiermonnikoog komen de Gemini windparken te liggen. Nu de financiering rond is, kan de aannemer gaan bouwen. Hij maakte bekend dat zijn bedrijf aan deze opdracht 1,3 miljard euro verdient. De bouw van het windpark biedt drie jaar lang werk aan 500 mensen. Zij gaan de levering en installaties van de funderingen, de elektrische infrastructuur en de kabels verzorgen en de windturbines van fabrikant Siemens installeren. Het onderhoud levert ongeveer 130 banen voor de komende 20 jaar. windmolenaanbouw