Innovaties testen met project Leeghwater

Vanuit het Innovatiecontract Wind op Zee is het plan opgevat een demonstratiepark en proeftuin op te zetten voor innovaties rond windenergie op zee. Dit wordt project Leeghwater genoemd. In het park is ruimte voor de demonstratie van de innovaties die nu al de kosten voor offshore windenergie omlaag kunnen brengen. Zo kan gekeken worden of ze werken en de kosten daadwerkelijk verlagen. Ook moet Leeghwater een proeftuin zijn voor het ontwikkelen van kansrijke innovaties die nog in ontwikkeling zijn. Het plan van aanpak voor dit project is geschreven door vertegenwoordigers uit de offshore windsector in samenwerking met de Nederlandse Wind Energie Associatie en TKI Wind op Zee. In het plan is een veelheid aan doelstellingen bij elkaar gebracht op het gebied van mogelijkheden, financiering, deelnemers, vergunningen en locaties.

 

De bouw van een windmolen

De bouw van een windmolen

Toewerken naar de markt

De initiatiefnemers van Leeghwater willen het liefst demonstratiepark en proeftuin bouwen op een van de locaties uit de vergunningenronde van 2009. Nog negen aangewezen locaties voor windparken zijn ongebruikt. Naar aanleiding van het plan van aanpak houdt TKI Wind op Zee een marktconsultatie om te onderzoeken welke partijen hun innovaties willen testen, wat zij daarvoor nodig denken te hebben en hoeveel ze aan financiering willen bijdragen. Men wil het demonstratiepark Leeghwater zo snel mogelijk in 2015/2016 gebouwd hebben.

Alle windparken die op dit moment actief zijn in Nederland

Alle windparken die op dit moment actief zijn in Nederland