IJsland als antwoord op Europa’s duurzame energievraag

Nederland loopt achter op het gebruik van duurzame energie, in verhouding tot de rest van de Europese Unie. Een kwalijke zaak voor een ontwikkeld land als Nederland: waar het Europese gemiddelde aan energie uit hernieuwbare bronnen in 2012 op 14% lag, is dit voor Nederland (4,5%) slechts het streven voor 2020. IJsland, waar momenteel 80% van de energie wordt opgewekt door waterkrachtcentrales en geothermische energiecentrales, biedt ons de oplossing.

Waterkracht in IJsland bron voor buitenlandse ondernemer

Het eiland, met haar uitgestrekte landschap en de toenemende neerslag, produceert achttien keer zoveel aan groene stroom dan Nederland. En volgens de president van IJsland is dit niet het enige dat zijn land Europa te bieden heeft. De goedkope, stabiele en duurzame energiemogelijkheden zijn een fantastische kans voor ondernemers in energie-intensieve sectoren.  Niet voor niets dat het IJslandse overheidsagentschap National Energy Authority (NEA) initiatieven als Invest in Iceland alleen maar kan toejuichen.

Van IJsland naar Europa 

Ondernemers kunnen dus genieten van de duurzaamheid in IJsland zelf, maar hoe kunnen we deze energie naar Europa krijgen? Sinds 2012 zijn er plannen om IJsland via een kabel (ong. 1000 kilmometer en 5 miljard euro) te verbinden met Groot-Brittannië en het vasteland van Europa. Volgens VPRO’s Tegenlicht is er met de blijvend groeiende vraag naar duurzame energie een grote kans dat deze kabel binnen tien jaar gerealiseerd is.

Nederland blijft steken

Het Nationaal Energieakkoord, dat als doel heeft een duurzame energie te bereiken van 14% in 2020, wordt waarschijnlijk niet gehaald, zo meldt Trouw.  De aanwas van duurzame bronnen zoals wind- of zonne-energie, of biomassa blijft steken, en ook de bouw van windmolenparken op zee en land staat op een laag pitje. 13% duurzame energie in Nederland is daarmee in 2020 volgens ingewijden het maximaal haalbare.

De vraag naar duurzame energie zal blijven stijgen, en onze overheid doet er nog altijd alles aan om dit te stimuleren. Draag je eigen groene steentje bij, en kijk naar de mogelijkheden om  zelf duurzame energie op te wekken. Een windmolen in je achtertuin is misschien niet ideaal, maar de voordelen van zonnepanelen gelden zeker ook voor jou.

Waterkrachtcentrale in IJsland

Waterkrachtcentrale in IJsland