Europese samenwerking voor windenergie op zee

Innwind_logo250Gedurende 5 jaar werken 27 Europese partners samen om te komen tot innovatieve oplossingen voor offshore oplossingen voor windenergie. Dat doen zij binnen het project INNWIND.EU, de opvolger van het eerdere project UpWind, dat liep van 2006 tot 2011. Met UpWind wilde men tot innovatieve ontwerpen en oplossingen komen voor grotere en efficiëntere windturbines, op land en op zee. Het huidige project INNWIND.EU richt zich op het produceren van windmolens van 10 tot 20 megawatt die in zee geplaatst kunnen worden. Met deze ontwikkeling hoopt Europa klaar te zijn voor de toekomst.

 

Bundeling van krachten

Aan het project UpWind werkten 40 partners die gespecialiseerd zijn in windenergie. Zij stonden voor de uitdaging de beste oplossingen te vinden voor het bouwen van windparken die honderden megawatt aan energie kunnen opwekken. Huidige ontwerpen en beschikbare onderdelen en materialen zijn niet voldoende om tot grote uitbreiding van windparken op zee te komen. Dat betekent dat men op zoek is naar ‘de windturbine van de toekomst’. Het project INNWIND.EU moet nu leiden tot nauwkeurige, betrouwbare tools en onderdelen waarmee de industrie deze nieuwe windturbine kan ontwerpen en bouwen. Daartoe worden in verschillende Europese landen projecten opgezet. Het project loopt van november 2012 tot oktober 2017.

 

Een overzicht van geplaatste en nog te plaatsen windmolenparken in Europa

Een overzicht van geplaatste en nog te plaatsen windmolenparken in Europa

Nederlandse inbreng

Aan het project INNWIND.EU doen de Technische Universiteit Delft (DUWind), het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de Stichting Kenniscentrum Windturbine Materialen en Constructies (WMC) mee.