Definitief besluit windparken op land

Om tot meer duurzame energie te komen heeft de Nederlandse Rijksoverheid afspraken gemaakt over een toename van het aantal windmolens. In 2020 moet 6000 megawatt aan energie opgewekt worden door windparken op land. Voor op zee is de doelstelling 4500 megawatt. De overheid heeft daarom 11 gebieden op het land aangewezen waar de komende jaren meer windmolens gebouwd mogen worden. Dat besluit is nu na overleg met provincies definitief. De gebieden dragen voor de helft bij aan de doelstelling van 6000 megawatt en maken deel uit van de Structuurvisie Windenergie op Land.

torens

Veel wind, weinig mensen

Tot de gebieden behoren onder andere Eemshaven, de Rotterdamse haven en het Wieringmeer. Er is gekozen voor plekken waar het relatief hard waait, maar wel weinig mensen wonen. Zo voorkomt men ‘landschapsvervuiling’ en protesten van omwonenden. De provincies en het kabinet hebben daarom gezocht naar grote haven- en industriegebieden, grootschalige landelijke gebieden en bij grootschalige waterstaatswerken. Waar exact in de aangewezen gebieden de windparken komen te staan, is nog niet bekend.