Windenergie in Nederland

CPB voorspelt toename van windenergie in 2050

CPB voorspelt toename van windenergie in 2050

Volgens het Centraal Planbureau komt onze elektriciteit in 2050 voor het grootste deel uit windenergie, kolencentrales en biomassa. Het onderzoek naar voorspellingen voor de Europese elektriciteitsmeter in 2050 kent een model dat stuurt op de laagste maatschappelijke kosten. Het CPB heeft meerdere mogelijkheden doorberekend met o.a. verschil in gewenste CO2-uitstoot en in kosten voor wind,(…)

Lees meer...

Nederlandse windparken op zee

Op dit moment heeft Nederland twee windparken op zee: Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) en Prinses Amaliawindpark (IJmuiden). Daarnaast zijn er nieuwe gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee: bij Borssele, IJmuiden, Noordwijk (park Luchterduinen) en ten noorden van de Waddeneilanden (de Geminiparken). Vooral het gebied boven de Wadden is qua windcondities(…)

Lees meer...

Innovaties testen met project Leeghwater

Vanuit het Innovatiecontract Wind op Zee is het plan opgevat een demonstratiepark en proeftuin op te zetten voor innovaties rond windenergie op zee. Dit wordt project Leeghwater genoemd. In het park is ruimte voor de demonstratie van de innovaties die nu al de kosten voor offshore windenergie omlaag kunnen brengen. Zo kan gekeken worden of(…)

Lees meer...